1 LO w Lesznie

Lewa kolumna

Artykuły

Rada Rodziców

Rok szkolny 2017/2018

 

Przewodniczący: Konrad Kubiak (3f) 

Z-ca przewodniczącego: Waldemar Milaszewski (3g)

Sekretarz: Bernadeta Miler (1a) 

Członkowie:

Jolanta Mikołajczak   (1b)    

Justyna Adamczak (2e)          

Małgorzata Krzywosz  (2b)     

Rafał Becela (2a)

Danuta Kubiak-Churas (1e)                     

 

Regulamin Rady Rodziców

 

Składki na Radę Rodziców

Przy dokonywaniu wpłaty prosimy o podanie klasy do której uczęszcza syn/córka. Roczna składka wynosi 100 zł.
 
09 1020 3088 0000 8202 0004 1087


PKO BP SA o/Leszno
Komitet Rodzicielski
przy I Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie

Czytany 8050 razy